หาย

posted on 22 Oct 2012 16:02 by vpvipvp in nap directory Fiction, Diary, Idea
 
 
 
 
 
เด็กหญิงเด็กชาย
 
 
 
กำลังเล่นกับฟองสบู่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชื่องช้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่วเบา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรากฏจากสายลม
ล่องลอยไปในอากาศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และแตกสลายไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหมือนไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 

Comment

Comment:

Tweet

หายไป
เหลือไว้
เพียงความทรงจำ  big smile

#3 By นายอะติม on 2012-11-04 22:44

Hot! Hot! Hot!
โลกนี้ไม่เคยมีอะไรยั่งยืนค่ะ

#2 By KANYA on 2012-10-28 00:37

ฟองสบู่
หาย
ความสุข
อยู่

Hot! Hot! Hot!

#1 By อิสระรำพัน on 2012-10-23 22:47